Geocultural data Stockholms kommun Solna kommun

Stensättning (257)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Hög? 5 m diam och 0,5 m h. I mittpartiet är några stenar0,2-0,3 m st. Skadad i N och Ö delen. 13 m S om nr 1 är 2)Stensättning? rund,5 m diam och intill0,1 m h. Övertorvad. Den evstensättningen urskiljes genom kantkedja i NV delen 0,1 m h, av0,3-1 m l stenar. Dessa kan vara naturligt belägna. Intill och Som denna är en förhöjning, möjligen grav men troligastnaturbildning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Utsiktstorn

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (24)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholms kommun

Katarina kyrkogård

Katarina kyrkogård ligger i anslutning till Katarina kyrka på östra Södermalm i Stockholm. Kyrkogården har gamla anor. Redan på 1330-talet […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar