Geocultural data Stockholms kommun Solna kommun

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Naturhistoriska riksmuseet har sitt ursprung i Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar. Under 1800-talets etablerades museet som en forskningsinstitution med olika avdelningar för biologi, entomologi, botanik och mineralogi. Museet har fortfarande en särskild roll som både utställningsmuseum och forskningsinstitution. 1901 beslutades om ett nybygge i Frescati. Vetenskapsakademiens byggnader på andra sidan Roslagsvägen uppfördes vid samma tid och i likartad arkitektur. Ända fram till 1965 stod Riksmuseet under Vetenskapsakademiens överinseende. Naturhistoriska riksmuseet i Nationalstadsparken i Stockholm är en monumental byggnad som ritades av arkitekten Axel Anderberg i början av förra seklet. Huset är byggt i mörkt tegel med ljus granit i lister och omfattningar. Fasaden är idag kulturminnesmärkt. Taket utgörs av branta säteritak med svartglaserat tegel och en stor kupol. KÄLLA: Statens fastighetsverks hemsida. www.sfv.se. 2010

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Offerkast
Upptäckare (3155)
51
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Badbastu

Lindholmen hörde länge till Hägerstens säteri. I januari 1776 bildades det hemliga sällskapet Augusti-Bröderna som stöd för Gustav III. Centralgestalten […]

Geocultural data Stockholms kommun

Bostadshus (336)

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Stockholms innerstad (5)

Riksdagshusbygget och Stockholms Centralstation. Rivningar. Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar