Geocultural data Stockholms kommun

Militär anläggning övrig (4)

Område med övningsvärn 125 X 60 m, minst 15 st, typiskt 2 X 1,5 m och 0,4 – 0,5 m […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stensättning (272)

Stensättning, rund, 6,5 m diam och 0,5 m h. Delvis övertorvad. , av 0,35–0,75 m l stenar.

Geocultural data Stockholms kommun

Röse (57)

Röse 5-6 m diam och 0,9 m h. Stenarna är 0,3-0,5 m st med inslag av enstaka intill 1 m […]

Geocultural data Stockholms kommun

Fornlämningsliknande bildning (40)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-1 m st. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stensättning (271)

1) Stensättning, rund eller närmast rund, 10-12 m diam och 0,1 mh. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,6 m […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stensättning (270)

1) Stensättning, närmast rektangulär 7×5 m (Ö-V) och 0,3-0,7 m h.Övertorvad och övermossad. Mittblock ca 2×1,5 m (Ö-V) och 0,3 […]

Geocultural data Stockholms kommun

Fornlämningsliknande bildning (39)

Stensättningsliknande lämning närmast rund 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,8 m st. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Runristning (51)

Runstensfragment Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stockholms kommun

Gravfält (161)

Undersökt och borttaget (se nedan). På platsen är nu ettradhusområde. Vid den ark. undersökningen är 1973 framkom 17stensättningar och 4 […]