Geocultural data Stockholms kommun Sollentuna kommun

Röse (57)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Röse 5-6 m diam och 0,9 m h. Stenarna är 0,3-0,5 m st med inslag av enstaka intill 1 m st. Inom ett ca 3 m diam st område i centrum är stenarna bortplockade. Där syns ett mörkt skärvstensblandat bottenlager.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Bostadshus (334)

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Davidsons paviljonger

Davidsons paviljonger var två träpaviljonger som uppfördes på 1830-talet vid Svenska trädgårdsföreningens parkanläggning vid Drottninggatan 71 i Stockholm, där man […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (41)

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar