Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (120)

Bostadshus typ dubbelradhus o uthus.

Geocultural data Ränneslöv

Hög (13)

1) Hög, 17 m i diam och 2.5 m h. Kantskadad i VNV vid åkerbruk.Beväxt med ett femtontal lövträd och […]

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (119)

Gårds-/kvarnmiljö. Mb typ länga m dubbel rumsbredd

Geocultural data Ränneslöv

Sankt Helenas källa, Källa med tradition

Offerkälla, ca 0.9 m diam, stensatt i botter, med cementrörovanpå, lock av cement. Enligt Bror Jansson kallas källan St:aHelenas källa. […]

Geocultural data Ränneslöv

Bro (12)

Stenvalvbro, ca 10 m l (SSÖ-NNV) och 5 m br, av tuktad gråsten.Ett spann ca 3 m l och 1 […]

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (118)

Torpställe. Mb typ länga o uthus.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (117)

Gårdsmiljö. Mb typ salsbyggnad, 1921.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (116)

Bostadshus typ dubbelradhus o uthus fr ca 1900.

Geocultural data Ränneslöv

Hög (12)

1) Hög, 20 m i diam och 2.3 m h. Plan topp, 5 m i diam. Smärreytskador, kantskadad runt om […]

Geocultural data Ränneslöv

Hög (11)

Hög, 17 m diam och 2 m h. SV-delen av högen till stor delbortschaktad vid materialtäckt.Beväxt med två granar, två […]

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (27)

Byggnad Odaterad Fotograf: Björn Ahnlund