Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (83)

Minnessten, huggen, röd granit, 1,65 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och0,5 m tj. På ÖNÖ sidan är inhuggen texten: […]

Geocultural data Norrtälje

Övrigt (47)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Norrtälje

Lägenhetsbebyggelse (105)

Torplämning, ca 75×50 m (Ö-V), bestående av 1 husgrund, 1 källargrund och 1 kvarstående källare och markröjda ytor, registrerad vid […]

Geocultural data Norrtälje

Område med fossil åkermark (30)

Område med fossil åkermark, undersökt och borttagen, ca 250×250 m (N-S). Inom ett minst 200×200 m stort område finns ett […]

Geocultural data Norrtälje

Gränsmärke (30)

Gränssten, huggen, grå granit, 3,0 m h 0,8 m br (Ö 30cg N-V 30cgS) och 0,35 m br. Lodräta sidor […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (150)

Gravfält? 50×40 m (N-S), bestående av 7 fornlämningar. Dessautgöras av 1 röse och 6 runda eller närmast runda stensättningar,samtliga osäkra. […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (244)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och0,4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,1-0,2 m st. Åt V -S […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (149)

Gravfält, 90×35 m (NV-SÖ), bestående av 10 fornlämningar. Dessautgöres av 9 runda stensättningar och 1 treudd. En av de rundastensättningarna […]

Geocultural data Norrtälje

Hägnad (43)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (148)

Gravfält, 115×30-65 m (Ö-V), bestående av ca 40 fornlämningar.Dessa utgöres av 3 högar,ca 33 runda stensättningar, 2kvadratiska stensättningar och 2 […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (243)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och0,4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,1-0,2 m st. Åt V -S […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (78)

Odlingsrösen, närmast ovala 3-4 m l, 2-3 m br och 0,3-0,5 m h.stenfyllningen delvis övertorvad och övermossad. Beväxta mednågra stora […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (242)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Fyllning av iallmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Enstaka större stenar, […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (5)

Korsarm, Kor – Polygonalt Mansardtak, Mansardtak Kyrkorummet är ljust och öppet med vitkalkade väggar. Samtidigt som restaureringen innebar en återgång […]