Geocultural data Knislinge

EKONOMIBYGGNAD

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Geocultural data Knislinge

Bro (2)

Valvbro, 41 m l, 6 m br och 4 m h. 3 spann, 7 m br och 4 m h.Mellan […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (10)

Stensättning, rund, 13-14 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0.2-0.3 m st stenar. Mittröse, 4 […]