Geocultural data Godegård

Bytomt/gårdstomt (72)

Gårdstomt, 45×40 m (Ö-V), utbredning enligt karta från 1777. Inga rester av gårdstomten är synliga. Geometri och beskrivning justerad vid […]

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (6)

Jag hade reumatism en gång för mycket …

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (5)

Jag hörde också ett annat sätt att st…

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (4)

Moster i Backa hade en ko som var sjuk. …

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (3)

”Stulet och återfått” kunde användas …

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (2)

Det fanns de som satte sjukdomar på fol…

Geocultural data Godegård

Trollträd (2)

På en backe mellan. Tashygget och Lills…

Geocultural data Godegård

Goviggar som medicin

Goen, jo, nu minns jag. I Godegård var …

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen

När jag var barn och bodde på ett lite…

Geocultural data Godegård

Folkmedicin (41)

Det fanns en som hette Niklas — jag mi…

Geocultural data Godegård

Folkmedicin (40)

Gubbar som hade läst svartkonsthöcker …

Geocultural data Godegård

Bot för sjuka djur (3)

Mycket skrock hörde jag talas om i min …

Geocultural data Godegård

Bot för sjuka djur (2)

Folk ville gärna ”ta turen” av varann p…

Geocultural data Godegård

Att stämma blod (2)

Per i Kättsta hade rykte som trollkunni…