Geocultural data Godegård Motala kommun

Fornlämningsliknande lämning

Riksantikvarieambetet
|
Motala kommun gruppen

Beskrivning

Rest sten, nu liggande, granit, 0,5 m l, 0,3 m br och 0,1 m tj.Ingen inskription. Tidigare upptagen som vägsten. Området intillbelamrad med uppkörd sten, ris och sentida skräp. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 1 m NNÖ traktorväg. Småkuperad moränmark. Vägkant. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Vargolle
Scout (27)
8
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Godegård

Lägenhetsbebyggelse (2)

Husgrund av oklar utsträckning. Enstaka grundstenar och rester av skorstensröse synliga. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller […]

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (6)

Jag hade reumatism en gång för mycket …

Geocultural data Godegård

Knivar i träd universalmedel mot sjukdomar

För ormbett, ögonsjukdomar och alla sl…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar