Geocultural data Godegård Motala kommun

Fyndplats (5)

Riksantikvarieambetet
|
Motala kommun gruppen

Beskrivning

Fyndplats för 1 skafthålsyxa av grönsten, 11,2 cm l, 6,1 cm br och 4,4 cm tj. Björklund, S & Sillén, P. 2015. Dubbelspår Hallsberg-Degerön - Delsträckan Jakobshyttan-Degerön. Godegård socken, Motala kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning, etapp 1. Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2828. (RAÄ dnr 3.4.2-2092-2015). UV Linköping rapport, utredning etapp 1. Dnr 421-4036-1995 Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Goglahasare
Scout (0)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (3)

”Stulet och återfått” kunde användas …

Geocultural data Godegård

En hundraårings minnen (4)

Moster i Backa hade en ko som var sjuk. …

Geocultural data Godegård

”Goviggar” och segerhuva mot skogseld (3)

I min barndom brändes svedjefall i Gode…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar