Geocultural data Godegård Motala kommun

Folkmedicin (40)

Institutet för språk och folkminnen
|
Motala kommun gruppen

Beskrivning

Gubbar som hade läst svartkonsthöcker ...

Fler platser i närheten

Geocultural data Godegård

Bergtroll, jättar, Näcken, rå och tomtar (9)

Uppåt Zinkgruvan fanns också ett slags…

Geocultural data Godegård

Ristning, medeltid/historisk tid

Block med ristning, granit, 1 m l, 0,4-0,6 m br och 0,4 m h. Påden NÖ delen är följande inskription […]

Geocultural data Godegård

Bytomt/gårdstomt (72)

Gårdstomt, 45×40 m (Ö-V), utbredning enligt karta från 1777. Inga rester av gårdstomten är synliga. Geometri och beskrivning justerad vid […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar