Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (14)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 190 m. Murarna är 1-2 m br och 0,6 […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (13)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 150 m. Murarna är 0,5 – 0,8 m br […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (12)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 215 m. Murarna är intill 1 m br och […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (11)

Hägnadssysten, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 750 m. Murarna är 1-2 m br och intill […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (10)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 485 m. Murarna är 0,5 – 0,7 m br […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Fossil åker (42)

Fossil åker, 120×75 m (NV-SÖ), bestående av en stenröjd åker och minst ett tiotal röjningsrösen. Röjningsrösena är runda och ovala, […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (81)

Boplats, ca 150×30-50 m (NV-SÖ). I den öppna åkerytan påträffadessparsam till måttlig förekomst av flintavslag, flintspån, bränd flinta samt skörbränd […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Dammvall (10)

Fördämningsvall, vinklad, ca 40 m l (NNÖ-SSV, VNV-ÖSÖ), 2,5-3 m br och 0,5-0,9 m h, av jord och sten. Ingår […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Dammvall (9)

Fördämningsvall, ca 150 m l (Ö-V), 2,5-3,5 m br och intill 0,8 m h, av jord och sten. Från den […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Dammvall (8)

Fördämningsvall, ca 95 m l (Ö-V), 3-4 m br och intill 0,8 m h, av jord och sten. Ingår i […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (23)

Hägnadsvall, ca 110 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,8 m h.

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (22)

Hägnadsvall, ca 145 m l, intill 1 m br och 0,2 – 0,5 m h.

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (21)

Hägnadsvall, ca 325 m l, intill 2 m br och 1,2 m h.

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (20)

Hägnadsvall, ca 330 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,8 m h.

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (19)

Hägnadsvall, ca 80 m l (NNV-SSÖ), 2-3 m br och 0,8 m h, med grävt dike och kallmurning längs ena […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (9)

Hägnadssystem bestående av 5 hägnadsvallar med en sammanlagd längd av ca 1520 m. Vallarna är intill 2 m br och […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Bytomt/gårdstomt (69)

Gårdstomt, ca 40×40 m (NNÖ-SSV), bestående av minst tre husgrunder, varav en med spismursröse. Tomten är helt övergiven.Äldsta skriftliga namnbelägg […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Husgrund, historisk tid (29)

Husgrund, ca 30 x 6 m (NÖ – SV) synlig med enkla stenrader.