Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Dammvall (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fördämningsvall, ca 95 m l (Ö-V), 3-4 m br och intill 0,8 m h, av jord och sten. Ingår i ett stort system av fiskdammar, troligen anlagda under 1800-talet och nyttjade fram till 1950-talet enligt ortsbefolkningen.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplatsområde (15)

Boplatsområde, ca 550-30-280 (SSV-NNÖ). Delundersökt. Inom markerat område påträffades måttligt med keramik och flinta. Här finns också rikligt med skörbränd […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Bruno, Fredrik Daniel

Ängleholms kyrka

Geocultural data Ängelholms kommun

Fyndsamling (2)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig flintyxa med slipadebredsidor, 1 håleggad flintyxa, samt 1 skafthålsyxa av mörkbergart. Föremålen är troligen funna […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar