Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Hägnad (21)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hägnadsvall, ca 325 m l, intill 2 m br och 1,2 m h.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (63)

Boplats, ca 230 x 80 meter (NNÖ-SSV). I området påträffades måttlig förekomst av flintavslag, flintspån, mindre bearbetade flintstycken samt enstaka […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Område med fossil åkermark (14)

Röjningsröseområde, ca 140×60 m (Ö-V), bestående av ca 20 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 1,5-3 m diam och […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (22)

Hägnadsvall, ca 145 m l, intill 1 m br och 0,2 – 0,5 m h.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar