Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Hägnadssystem (11)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hägnadssysten, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 750 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,7 m h.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplatsområde (11)

Boplatsområde, ca 60X40 m (NNÖ-SSV). Inom angivet område framkom 8 gropar/rännor, 4 härdar, 6 stolphål och 1 kulturlager. Fynd av […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (5)

Träd med namn, alm, 1 m i diam och ca 6 m h. Trädet kallas av ortsbefolkningen för ”Ensamma trädet”, […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (59)

Boplats, ca 15 x 3 m (VNV-ÖSÖ). Undersökt och borttagen. Vid förundersökning 2009 framkom 2 härdar och 1 kokgrop. Inga […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar