Beskrivning

Sundsvallsbankens byggnad är ett kontorshus i Stenstan, Sundsvall som uppfördes år 1886 för Sundsvalls Enskilda Bank. Huset används än idag som bankhus och inrymmer Nordeas Sundsvallskontor. Byggnaden skadades i Sundsvallsbranden 1888 men kunde åter tas i bruk året därpå. Åren 1938-1940 byggdes byggnaden om. Den fick en entré med fyra doriska kolonner i porfyr. Den öppna gården byggdes över för att tjäna som bankhall. Ombyggnationen dolde upprättandet av den hemliga luftbevakningscentralen Lc Sv i byggnadens källare, strategiskt placerad intill rikstelefonstationen i det angränsande post- och telegrafhuset. Fram till 1955 fanns telefonister och kartritare i centralen som skulle sammanställa rapporter om fientligt flyg och alarmera om väntande flyganfall.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
H
Scout (6)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

BLOMBERGSKA HUSEN

Båda husen uppfördes för grosshandlaren J.G. Blomberg efter ritningar signerade 1889 av Sven Malm, stadsarkitekt 1892-95 och en av Sundsvalls […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Byggnaden är ett fyravåningshus som har nationalromantiska drag med mörkt fasadtegel och granit i bottenvåningen. I trapphuset och i det […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Tryckeribolagets hus

Tryckeribolagets hus är en bostads- och kontorsfastighet i nyrenässans som uppfördes 1891 för Boktryckeribolaget i Sundsvall. Här låg tryckeriet för […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar