Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Sundsvallsbankens byggnad

Sundsvallsbankens byggnad är ett kontorshus i Stenstan, Sundsvall som uppfördes år 1886 för Sundsvalls Enskilda Bank. Huset används än idag […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Tryckeribolagets hus

Tryckeribolagets hus är en bostads- och kontorsfastighet i nyrenässans som uppfördes 1891 för Boktryckeribolaget i Sundsvall. Här låg tryckeriet för […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

BLOMBERGSKA HUSEN (2)

Båda husen uppfördes för grosshandlaren J.G. Blomberg efter ritningar signerade 1889 av Sven Malm, stadsarkitekt 1892-95 och en av Sundsvalls […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

BLOMBERGSKA HUSEN

Båda husen uppfördes för grosshandlaren J.G. Blomberg efter ritningar signerade 1889 av Sven Malm, stadsarkitekt 1892-95 och en av Sundsvalls […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Byggnaden är ett fyravåningshus som har nationalromantiska drag med mörkt fasadtegel och granit i bottenvåningen. I trapphuset och i det […]