Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt Sundsvalls kommun

BLOMBERGSKA HUSEN (2)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Båda husen uppfördes för grosshandlaren J.G. Blomberg efter ritningar signerade 1889 av Sven Malm, stadsarkitekt 1892-95 och en av Sundsvalls flitigaste arkitekter. De Blombergska husen - i nyrenässansstil - tillhör hans främsta arbeten. Huset Jupiter 5 har mot Storgatan butikslokaler i bottenvåningen. Denna har enkel rustikputs, medan bostadsvåningarna har röda tegelfasader med kraftigt markerade, dekorerade fönsteromfattningar. I hörnet finns ett hängtorn. Under takfoten löper en fris med festoner och putti. Takarkitekturen är rik, med torn med smidda och skulpterade dekorationer. KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Heritage Hunter

Första upptäckare
Dibblah
Scout (33)
11
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Sundsvallsbankens byggnad

Sundsvallsbankens byggnad är ett kontorshus i Stenstan, Sundsvall som uppfördes år 1886 för Sundsvalls Enskilda Bank. Huset används än idag […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Tryckeribolagets hus

Tryckeribolagets hus är en bostads- och kontorsfastighet i nyrenässans som uppfördes 1891 för Boktryckeribolaget i Sundsvall. Här låg tryckeriet för […]

Geocultural data Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Byggnaden är ett fyravåningshus som har nationalromantiska drag med mörkt fasadtegel och granit i bottenvåningen. I trapphuset och i det […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar