Geocultural data Täby Täby kommun

Roslags-Näsby-Täby (3)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Mot NV. Roslagsvägen (E18) till höger. Roslags-Näsby till vänster i förgrunden. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Täby

Hög (83)

Hög, 8 m diam och 0,7 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st.Mittgrop, 1,2 m diam och 0,3 […]

Geocultural data Täby

Riddarstigen 17A

Kulturlämning Odaterad

Geocultural data Täby

Fornlämningsliknande lämning (77)

Högliknande lämning, 5 m diam och 0,6 m h. I ytan talrika stenar,0,2-0,5 m st. Beväxt med några lövbuskar. Odlingsröse. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar