Geocultural data Örebro Örebro kommun

PUMPHUSET PÅ VÅGHUSTORGET (2)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Våghustorget fick sin nuvarande form efter 1854 års stadsbrand. Torget har tidvis också kallats Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget. Källan försåg många hushåll i den södra stadsdelen med vatten ända tills den första vattenledningen drogs från Södra Vattentornet 1888. Pumphuset på Våghustorget uppfördes 1872 efter ritningar av lektor Adolf Kjellström, Örebro. Dess originella gestaltning - inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten - är stark förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt. Dess ursprungliga karaktär är mycket välbevarad. Pumphuset är det enda bevarade i Örebro och det vittnar om den långa epoken före vattenledningarnas tillkomst, då de som inte hade egna brunnar fick hämta vatten på strategiska platser i staden. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2000-09-15, Dnr 221-02440-1989Våghustorget fick sin nuvarande form efter 1854 års stadsbrand. Torget har tidvis också kallats Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget. Källan försåg många hushåll i den södra stadsdelen med vatten ända tills den första vattenledningen drogs från Södra Vattentornet 1888. Pumphuset på Våghustorget uppfördes 1872 efter ritningar av lektor Adolf Kjellström, Örebro. Dess originella gestaltning - inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten - är stark förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt. Dess ursprungliga karaktär är mycket välbevarad. Pumphuset är det enda bevarade i Örebro och det vittnar om den långa epoken före vattenledningarnas tillkomst, då de som inte hade egna brunnar fick hämta vatten på strategiska platser i staden. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2000-09-15, Dnr 221-02440-1989Våghustorget fick sin nuvarande form efter 1854 års stadsbrand. Torget har tidvis också kallats Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget. Källan försåg många hushåll i den södra stadsdelen med vatten ända tills den första vattenledningen drogs från Södra Vattentornet 1888. Pumphuset på Våghustorget uppfördes 1872 efter ritningar av lektor Adolf Kjellström, Örebro. Dess originella gestaltning - inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten - är stark förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt. Dess ursprungliga karaktär är mycket välbevarad. Pumphuset är det enda bevarade i Örebro och det vittnar om den långa epoken före vattenledningarnas tillkomst, då de som inte hade egna brunnar fick hämta vatten på strategiska platser i staden. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2000-09-15, Dnr 221-02440-1989Våghustorget fick sin nuvarande form efter 1854 års stadsbrand. Torget har tidvis också kallats Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget. Källan försåg många hushåll i den södra stadsdelen med vatten ända tills den första vattenledningen drogs från Södra Vattentornet 1888. Pumphuset på Våghustorget uppfördes 1872 efter ritningar av lektor Adolf Kjellström, Örebro. Dess originella gestaltning - inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten - är stark förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt. Dess ursprungliga karaktär är mycket välbevarad. Pumphuset är det enda bevarade i Örebro och det vittnar om den långa epoken före vattenledningarnas tillkomst, då de som inte hade egna brunnar fick hämta vatten på strategiska platser i staden. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2000-09-15, Dnr 221-02440-1989Våghustorget fick sin nuvarande form efter 1854 års stadsbrand. Torget har tidvis också kallats Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget. Källan försåg många hushåll i den södra stadsdelen med vatten ända tills den första vattenledningen drogs från Södra Vattentornet 1888. Pumphuset på Våghustorget uppfördes 1872 efter ritningar av lektor Adolf Kjellström, Örebro. Dess originella gestaltning - inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten - är stark förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt. Dess ursprungliga karaktär är mycket välbevarad. Pumphuset är det enda bevarade i Örebro och det vittnar om den långa epoken före vattenledningarnas tillkomst, då de som inte hade egna brunnar fick hämta vatten på strategiska platser i staden. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2000-09-15, Dnr 221-02440-1989

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (3054)
1144
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

S:t Nicolai kyrka (2)

? ?

Geostory Örebro

Elgérigården

Vinden sprider branden vidare i kvarteren. Snart står även mamsellerna Anna Lovisa och Kristina Haaks, stadskirurg Robert Vilhelm Berndtsons, rådman […]

Geocultural data Örebro

FD RÖDA KVARNBIOGRAFEN, ÖREBRO

Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar