Geocultural data Örebro Örebro kommun

FD POST- OCH TELEGRAFHUSET I ÖREBRO (TELEVERKETS HUS)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Televerkets äldre huvudbyggnad i Örebro är uppförd 1913-1914 efter ritningar av Magnus Dahlander (1862-1951). Den tillbyggdes mot söder 1935-1936 efter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad (1886-1953) och inrymde fram till 1987 även Posten. Byggnaden är uppförd i fyra våningar med inredd vind under brutet tak, huvudsakligen täckt med svartglaserat tegel, men delvis också med koppar. Fasaden är klädd med brunaktigt tegel. Den ursprungliga byggnaden är mot norr och söder försedd med brutna frontoner. Mot norr finns en balkong och i söder ett trapphus. En fronton med balkong finns också mot Vasagatan. Östra delen av fasaden mot Vasagatan utgörs av ett trapptorn. Här finns också den rikt utsmyckade huvudentrén av huggen sten. Den är utspringande från huskroppen, med bred rundad trappa och bislag. Ingången är svagt spetsbågig med profilerad omfattning, krönt av lilla riksvapnet samt flankerad av två skulpterade örnar. Ingången har glasdörrar, troligen från 1936. Den 1936 tillbyggda huskroppen i söder, där Posten tidigare var belägen, är lägre och har lägre takresning, men har i övrigt samma fasadbeklädnad och karaktär som den ursprungliga byggnaden. KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993-06-24 Regeringsbeslut nr 40. 1993-06-24

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (4964)
186
Nuvarande väktare
S12
Expeditionsledare (4964)
44
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

Kloster (2)

Lämningar efter kloster, plats för. Vid grävningar 1847påträffades, ca 30 m N om hörnet av Gamla gatan ochJärnvägsgatan, grundmurarna till […]

Geostory Örebro

Rådhuset (Örebro)

1850-talets rådhus låg på samma plats som dagens rådhus, vid Stortorget. Stadsvapnet i sten från det gamla rådhuset finns bevarat […]

Geostory Örebro

S:t Nicolai kyrka

Kyrkans klockor har många funktioner. De ska inte bara meddela om gudstjänst, bröllop och död utan också ge larm om […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar