Geocultural data Örebro

Ristning, medeltid/historisk tid (15)

Sten med inskription, 2-2.5 m diam och 1 m h. På den mot N vändasidan är inristat: År 1864.Skiss i […]

Geocultural data Örebro

Ristning, medeltid/historisk tid (14)

Sten med inskription, 2-2.5 m diam och 1 m h. På den mot N vändasidan är inristat: År 1864.Skiss i […]

Geocultural data Örebro

ÖREBRO FD RÅDHUS

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Staden Örebro låg under rådhusrätt. Den äldsta kända rådstugan uppfördes i slutet av […]

Geocultural data Örebro

Minnesmärke (104)

Minnestavla, fragment ca 0.3×0.4 m. Inmurad i sentida byggnad.Ursprunglig text, Tomas KlerckAnna Geijer Anno 166(?). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information […]

Geocultural data Örebro

Brott/täkt (8)

Sandstenstäkt, ca 130×10-40 m (Ö-V), bestående av ca 30 gropar. Groparna är 2-6 m i diam och 0,3-0,9 m dj.

Geocultural data Örebro

Härd (11)

Härd, ca 1,2×1 m, rundad botten. Sot och kol blandat med fet svart silt. Enstaka mindre skärviga stenar, 0,05 m […]

Geostory Örebro

Lyktgubben i Örebro

Lyktgubbe kallas i folktron de ljussken, irrbloss, ute i naturen som ofta associerades med en varelse som bar på en […]

Geostory Örebro

Skomakaren i Örebro

Vid 1900-talets början hamnade många partiskomakare i ekonomisk kris. Som en följd av detta kom en sammanslagning att ske och […]

Geostory Örebro

Engelbrekt Engelbrektsson i Örebro

Under medeltiden var Örebro ofta indraget i stridigheter. Borgen, som byggts ut under 1300-talet, belägrades under upprepade tillfällen. Mest känd […]

Geostory Örebro

Örebro Konserthus

Örebro konserthus byggdes mellan åren 1930 och 1932 som hemvist både för stadsbibliotek och konsertverksamhet.

Geostory Örebro

Örebro Slott

Örebro Slott uppfördes ursprungligen som en försvarsborg, sannolikt i mitten av 1300-talet.

Geostory Örebro

Örebro Saluhall

År 1896 beslutade stadsfullmäktige om att uppföra en enklare saluhall under tak på den plats där Länsmuseet och Hamnplan ligger […]

Geostory Örebro

Nikolaikyrkan

Sankt Nicolai kyrka eller Nikolaikyrkan ligger i centrala Örebro, på den högsta punkten av den rullstensås på vilken Örebro är […]

Geostory Örebro

Imperas Huvudkontor

Bra affärsidéer gör livet enklare och roligare. Därför drivs vi på Impera av att göra bra affärer bättre. Tillsammans hjälper […]