Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Plats med tradition (5)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Husgrund med tradition, uppgift om. Enligt 1930 års inv skalldet ungefär där markering har skett på fotokonceptkartan finnasrest av husgrund, 8x8 m (N-S), bestående av ett 20-tal stenar.Enligt uppgift av en 60-årig man omkring år 1880 till Raä:sombud skall det vara återstoden av en stuga tillhörande enfiskare, vilken vid Gustav Vasas återkomst 1520 rodde denne frånStensö till Kalmar. Husgrunden har ej kunnat återfinnas vid 1974års inv. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
SenseiEmil
Vandrare (398)
56
Nuvarande väktare
SenseiEmil
Vandrare (398)
24
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Dadas

User object

Geocultural data Kalmar

Minnesmärke (12)

1) Minnessten av jordfast granitblock, 3×2,3 m (NNV-SSÖ) och 1,25m h. Blockets N, närmast lodräta, sida har slipats på en1,75×1,05 […]

Geocultural data Kalmar

Gravfält (13)

1) Gravfält, 115×70 m (Ö-V), bestående av ca 55 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 rösen, 38 runda stensättningar, 14kvadratiska stensättningar och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar