Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Minnesmärke (11)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Monument, bestående av en hög, 25 m diam och 2,1 m h. På högenhar placerats ett närmast runt granitblock, 2,3 m diam och 1,8 mh , vilket vilar på tre andra stenblock, 0,9-1,2 m st och0,55-0,75 m h, som i sin tur vilar på ett postament, 2,7x2,7 m(Ö-V) och intill 0,2 m h, av tillhuggna stenar. På det storablockets SV sida har en 0,8x0,35 m st yta tillslipats ochförsetts med följande text i lågrelief: HÄR LANDSTEG GUSTAV VASA31 MAJ 1520. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
SenseiEmil
Vandrare (398)
57
Nuvarande väktare
S12
Expeditionsledare (8260)
42
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Husgrund, historisk tid (7)

Bebyggelselämning, rektangulär, (N-S), som enligt historiskt kartmaterial anges som torkhus. Belägen enligt samma kartmaterial intill jordbruksmark.

Geocultural data Kalmar

Bostadshus (149)

Tomten är bebyggd med en timrad och panelad enkelstuga. Byggnaden ingår i en grupp småstugor på mycket smala tomter. Alla […]

Geostory Kalmar

Test 4

Heliga Korsets församling är en av Svenska kyrkans fem församlingar i Kalmar.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar