Geocultural data Kalmar

Gravfält (19)

Gravfält, 60×50 m (NÖ-SV), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 11 runda stensättningar, 1 rektangulär stensättning , 2 […]

Geostory Kalmar

Skogsrået i Kalmar

Skogsrået är ett kvinnligt skogsväsen i svensk folktro. Hon är ett rå – eller en rådare[1] – och är känd […]

Geostory Kalmar

Ivar Kreuger I Kalmar

Ivar Kreuger (uttalas [kry:ger]), född 2 mars 1880 i Kalmar stadsförsamling, död 12 mars 1932 i Paris, var en svensk […]

Geocultural data Kalmar

Stenkrets/stenrad (2)

1) Domarring, belägen ca 45 m SÖ om nr 13 och ca 18 m S ommagasin, uppmättes av Bellander 1930. […]

Geocultural data Kalmar

Stadsbefästning (4)

Stadsbefästning, del av, 350×13-60m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1huvudvall och 1 bastion. Huvudvallen är 350×13-17m(ÖNV-VSV), och intill 3 m h, av […]

Geocultural data Kalmar

Skogssalen (2)

Skogskapellet ritades av J Fred Olsson på 1930-talet och är belägen på Norra kyrkogården. Efter renovering 2004 ändrades namnet till […]

Geocultural data Kalmar

Kalmar Stadsmiljö (2)

Storgatan. Återfotografering av bild nr DB0885.

Geocultural data Kalmar

VILLA HERTHA

Kvarteret Kakelmakaren är beläget på Kvarnholmen, den ”nya” befästningsstaden som fick ersätta den Gamla Staden efter branden 1667. Kvarnhomens än […]

Geocultural data Kalmar

Klappbrygga

Det finns idag få saker som kan berätta om det vardagliga livets mödor i 1800-talsstaden. Klapphuset på Kvarnholmen låter oss […]

Geocultural data Kalmar

Stadsbefästning (3)

Stadsbefästning bestående av 1 huvudvall och 1 bastion.Huvudvallen är 60 m l (NV-SO), intill 9 m br i SÖ och […]

Geocultural data Kalmar

Bostadshus (149)

Tomten är bebyggd med en timrad och panelad enkelstuga. Byggnaden ingår i en grupp småstugor på mycket smala tomter. Alla […]

Geocultural data Kalmar

Fyndplats (38)

1) Fyndplats för båtyxa i grönsten, 14,5 cm l. Funnen i vattnet1948. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara […]

Geocultural data Kalmar

GÅRDSLÄNGA MED FLERA FUNKTIONER

Tillsammans med gårdens övriga byggnader – trädgårdsmästarbostad, stall, ladugård, brygghus, avträde och lusthus, samtliga av trä – ger den en […]

Geocultural data Kalmar

Boplats (34)

Boplats, ca 240×60 m (NV-SO), påträffad vid utredning år 1991. Vid provschaktning framkom kulturlagerrester, keramik, flintavslag, porfyrstickel, ben m.m. (RAÄ […]

Geocultural data Kalmar

Gravfält (13)

1) Gravfält, 115×70 m (Ö-V), bestående av ca 55 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 rösen, 38 runda stensättningar, 14kvadratiska stensättningar och […]

Geocultural data Kalmar

Fornlämningsliknande lämning (12)

1) Rest sten (?), kullfallen, 0,45 m h, 1,9 m l och 1,0 m br.Troligen ej grav. 2 m SSÖ […]