Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Stenkrets/stenrad (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Domarring, belägen ca 45 m SÖ om nr 13 och ca 18 m S ommagasin, uppmättes av Bellander 1930. Genom stensprängning ochstentäkt var den redan borttagen vid 1941 års inventering.Enligt uppmätningen var domarringen ca 14 m diam och hade 7 (?)stenar, 0,3-0,8 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
SenseiEmil
Vandrare (222)
42
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Slott Kalmar slott

Byggår: Ursprungligen 1100-1200-tal. Ombyggnader under 1540-50-talen, 1856-61, 1885-91 samt 1919-41.

Geocultural data Kalmar

Boplatsområde (2)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 80×30 m (NNV-SSÖ). Inom boplatsen påträffades anläggningar i form av stolphål, mörkfärgningar, härdar, nedgrävningar, sotfläckar, […]

Geocultural data Kalmar

Fyndplats (6)

Beskrivning enligt Dnr 589/88, Rapport Kalmar läns museum. Ant89.03.15 /BJ. 1) Slaggförekomst 60×40 m (Ö-V). Rikligförekomst av mörk slagg, såväl […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar