Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Lägenhetsbebyggelse (26)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Torplämning, ca 20×10 m (Ö–V), bestående av 1 källargrund och 1 terrasserad yta. Jordkällaren är 5 x 5 meter, övertorvad och igenfylld. Kantställda stenar syns i ytan av det igenfyllda källarrummet och där ingången varit. Ingång från söder. Norr och nordöst om jordkällaren syns fler rester efter torpet såsom en terrasskant, en kraftigt böjd stenrad och några stenkoncentrationer som inte kan typbestämmas närmare men som är samtida med torpet eller yngre (en stenkoncentration ligger på en terrasskant som tillhör torpet). Lämning efter torpet Skogsborg som tillhörde Årsta gård ca 1899-1940.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Minnesmärke (15)

Minnessten, Flyttblock i granit, 1,5 m h, 2,3 m br (SO-NV), 1,2 m tj. I den mot NO vända sidan […]

Geocultural data Stockholm

Hög (27)

Hög, ca 4 m diam och ca 0,4 m h. Beväxt med ett lövträd. Går ejatt urskilja eller särskilja bland […]

Dalagatan.png')"> Dalagatan.png" style="display: none;">
Geocultural data Stockholm

Dalagatan

Dalagatan är en gata inom stadsdelarna Norrmalm och Vasastaden i Stockholms innerstad. Gatan går i nordvästlig riktning från Wallingatan i […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar