Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (45)

Byggnaden uppfördes i två faser, fas I 1932-1933 och fas II år 1935. För fas I var Waldemar Conradsson ansvarig […]

Geocultural data Stockholm

Affär och butik (34)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Affär och butik (33)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (44)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (147)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga

Byggnad 1900-tal Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Affär och butik (32)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (144)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Affär och butik (30)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (143)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (142)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (141)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (27)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (26)

Byggmästaren Olle Engkvist första byggnadsprojekt i Gröndal.

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (115)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (114)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (113)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander