Geocultural data Stockholm

Affär och butik (159)

Centralbadet, innehållande bl.a. herr- och damsimhall samt turkiska bad. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (122)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Skolslöjd: Blusskyddare

SkolslöjdBlusskyddare Nordic Museum Foundation

Geocultural data Stockholm

Affär och butik (158)

Vid inventeringstillfället fanns en budfirma i huset. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning […]

Geocultural data Stockholm

Fornlämningsliknande lämning (94)

1) Stensättning, rund 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytanenstaka 0,2-0,3 m st stenar. Rundad mittsten […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (166)

F.d. Bryggmästaren 1, Kungsgatan 53. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en […]

Geocultural data Stockholm

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Stockholm den 19 december 1896, 10 sidor. Society of Swedish Literature in Finland

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (165)

Vasateatern, ”Vasan” (Vasagatan 21) vid inventeringstillfället var den ursprunglig inredningen till största delen bevarad. Teaterbaren (f.d. Schweizeriet) med väggmålningar ur […]

Geocultural data Stockholm

Stockholms centralstation interiör

Stockholms centralstation. Interiörbild. Wikimedia Commons Community

Geocultural data Stockholm

CENTRALSTATIONEN (3)

Den stora byggnaden öppnar sig åt Vasagatan med en entréhall med höga gjutjärnskolonner. Genom denna förs man in i stationshallen […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (164)

Administrationsbyggnad, läkarexpedition, bibliotek, föreläsningssal, cafeteria m.m. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (121)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Skolbyggnad (29)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Skolbyggnad (28)

Husmoders- och barnavårdsskola. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (119)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (163)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (118)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]