Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (84)

En permanent flygplats i Stockholm var föremål för statliga och kommunala utredningar under hela 1920-talet. Den långa utredningsprocessen ledde till […]

Geocultural data Stockholm

Stensättning (294)

Stensättning, rund, 5 m diam, 0,2 m h. Övertorvad, delvis synlig kantkedja. I kanten i NNÖ, ÖSÖ och V är […]

Geocultural data Stockholm

Café / konditori (3)

Festvåning och café från 1912, som enligt uppgift från fastighetsägaren uppfördes i samband med Olympiska spelen.

Geocultural data Stockholm

Fartygs-/båtlämning (40)

Status: Vraket är mycket välbevarad. På babords sida ligger en presenning, och under denna är relingen trasig. I lastutrymmet finns […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (76)

Ursprungligen kontorsbyggnad för stadspolisen, vid inventeringstillfället Stockholms skolförvaltning. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter […]

Geocultural data Stockholm

Begravningsplats (11)

Kolerakyrkogård. Enligt en uppgift ska det funnits en kolerakyrkogård under platsen där Krillans krog låg. (RAÄ dnr 326-3487-2012)

Geocultural data Stockholm

Telegraf / televerk (2)

Telestation. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen […]

Geocultural data Stockholm

Skolbyggnad (22)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Gymnastikhall / Gymnastikhus (4)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (75)

Vid inventeringstillfället personalbostad. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. […]

Geocultural data Stockholm

Ej utrett (12)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]