Beskrivning

Gärdet, officiellt Ladugårdsgärdet, är en stadsdel i nordöstra Stockholms innerstad. Stadsdelen ligger öster och nordost om Östermalm. Gränsen mot Östermalm utgörs av Valhallavägen samt i en linje norr om Filmhuset och vidare öster om kvarteret Kompaniet vid Gärdesgatan. Lidingövägen bildar gräns mot Norra Djurgården och Hjorthagen. Gränsen mot Djurgården går i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen. Den består dels av ett tättbebyggt område, dels av ett stort huvudsakligen gräsbevuxet område med inslag av skog som är en del av Nationalstadsparken. Stadsdelen bildades 1926 genom en delning av stadsdelen Östermalm. I dagligt tal används Askrikegatan som inofficiell gräns mellan nedre och övre Gärdet på bostadmarknaden, vars västra del mellan Lidingövägen och Valhallavägen anses lite mer tättbebyggt än Övre Gärdet, varför den ofta bryts ut och ges ett eget, inskränkande namn: Nedre Gärdet. Nedre Gärdet ligger mellan Valhallavägen och Brantingsgatan, granne med Övre Östermalm. Centralt i denna del av stadsdelen är Erik Dahlbergsgatan, en allé med lindar och belagd med gatsten.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Upptäckare (4668)
185
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (200)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (203)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (18)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar