Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

KUNGLIGA MYNTET

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Bebyggelsen är delvis ursprungligen från 1700-talet. Det östra huset uppfördes på 1770-talet efter ritningar av arkitekten Erik Palmstedt. I det sydöstra huset ingår en ekonomibyggnad till den rivna huvudbyggnaden vid Hantverkargatan. Huset uppfördes i en våning på 1780-talet, men är senare på - och tillbyggt. Samuel Owen anlade 1809 sin berömda mekaniska verkstad på platsen. Det var en av de första mekaniska verkstäderna i Sverige och tillverkade bl a landet första ångbåtar. Det sydöstra huset innehåller troligen partier från Owens tid. Anläggningen togs ur bruk vid mitten av 1800-taletdå kronan förvärvade fastigheten för myntverkets räkning. Byggnaderna i mitten av tomten revs och ersattes av arkitekten J F Åboms stora verkstadsbyggnad som stod färdig 1850- Även portalen och porthuset, som på 1930-talet skulle komma att flyttas några meter för att ge plats för Hantverkargatans breddning, nybyggdes vid denna tid efter ritningar av Åbom. Byggnaderna är exempel på tidig hantverks- och industribebyggelse av hög kvalitet. Verkstadsbyggnaden har medeltidsinspirerade former med markerade gavlar och rundbågsfris. Östra huset har synnerligen välbevarade interiörer och i de övriga finns bevarade inredningsdetaljer från byggnadstiden. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21. Dnr 221-95-6911

Heritage Hunter

Första upptäckare
Skallagrim
Scout (12)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (77)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Hötorgsskraporna.png')"> Hötorgsskraporna.png" style="display: none;">
Geocultural data Stockholm

Hötorgsskraporna

Hötorgsskraporna, även kallade Hötorgshusen eller De fem trumpetstötarna (ursprungligen Sveavägens höghus), är fem höghus inom Hötorgscity på Norrmalm i Stockholm, […]

Generalstabens litografiska anstalt.png')"> Generalstabens litografiska anstalt.png" style="display: none;">
Geocultural data Stockholm

Generalstabens litografiska anstalt

Generalstabens litografiska anstalt (GLA), ursprungligen Generalstabens litografiska inrättning, bildades 1833 och ställdes under chefen för Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition såsom inspektör och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar