Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Affär och butik (88)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället. I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM BARNHUSET 3 - husnr 1, (motsvarar hus nr I på inventeringsblankett, se under Dokument)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (164)

Administrationsbyggnad, läkarexpedition, bibliotek, föreläsningssal, cafeteria m.m. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i […]

Geocultural data Stockholm

Timmermansorden

Timmermansorden (TO) är ett slutet ordenssällskap på protestantiskt kristen grund, enligt legenden grundat i England, och med säte på Eriksberg […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (24)

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar