Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Kemisk industri (16)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, varav rännan är12x1,5 m (Ö-V) och 0,3 m dj. I nedre (Ö) änden är en tvärgående mur, 0,3 m br och 0,3 m h, helt övermossad. På ömse sidor om rännanär vallar, 1,5 m br och 0,3 m h. Ö om rännan är en avtappningsränna, 3x1 m (Ö-V) och 0,2 m dj, som avslutas med en grop, 1 m i diamoch 0,3 m dj.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (28)

Fossil åkermark, ca 320×150 m (NÖ-SV), bestående av ca 150 röjningsrösen och minst 4 terrasserade åkrar.Röjningsrösena är 2-5 m i […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (16)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst, synligt ca 15×5 m (NÖ-SV) i åker och åkerkant/vägren. Slaggen är tung, rostbrun och i […]

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (29)

Fossil åker, ca 200×90 m (NNÖ-SSV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 40 röjningsrösen. Dessa är 3-5 m i diam […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar