Geocultural data Älvsjö Stockholms kommun

Hällristning (53)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Ursprungligt läge för sten med älvkvarnar (Brännkyrka 134:1). Stenen med älvkvarnar flyttades härifrån år 1966 till ett läge ca 1630 m SSÖ därom. Området omvandlat till industriområde, Sj:s vagnhall.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (3054)
1144
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Älvsjö

Hög (46)

1 hög 11 m diam och 1,1 m h. Enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m st.Beväxt m 2 ekar. 1 […]

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande lämning (58)

Beskriven 1951 som: ”Högliknande lämning, ca 4 m diam och 0,4 m h.Övertorvad. Möjligen fornlämning. Troligen kvickrotshög”. 1981:AGA har asfalterat […]

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande lämning (57)

Stensättningsliknande lämning, rund, ca 7 m diam, fylld, ca 0,3 mh. Övertorvad med i ytan synliga stenar 0,2-0,3 m st. […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar