Geocultural data Älvsjö Stockholms kommun

Hög (46)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1 hög 11 m diam och 1,1 m h. Enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m st.Beväxt m 2 ekar. 1 m 360cg om nr 1 är: 2) Hög, ca 11 m diam och 1m h. Enstaka stenar i ytan 0,2-0,4 m st. Delvis kantkedja 0,2 m hav 0,2-0,4 m l stenar. Ö delen bortschaktad utmed en ca 8x3 mlängs med huset. Beväxt med 1 ek. ca 25 m 360cg om nr 2 är: 3)rest av hög. Högen undersökt 1978, nu kvarstår dock ettbägformigt segment 10x3 m och ca 0,7 m h. Skäres av tomtgräns ochtill största delen liggande på N sidan gränsen. Undersökningaroch fynd: Delundersökt 1978 (4 anl) au E Sällström. Bör undersökoch bortt? Bör vårdas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande lämning (58)

Beskriven 1951 som: ”Högliknande lämning, ca 4 m diam och 0,4 m h.Övertorvad. Möjligen fornlämning. Troligen kvickrotshög”. 1981:AGA har asfalterat […]

Geocultural data Älvsjö

Hällristning (53)

Ursprungligt läge för sten med älvkvarnar (Brännkyrka 134:1). Stenen med älvkvarnar flyttades härifrån år 1966 till ett läge ca 1630 […]

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande bildning (25)

Stensättningsliknande bildning, rund, 2,5 m diam och 0,1 m h.Övertorvad. Block i mitten, 0,7 m h, 1,3 m br och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar