Geocultural data Älvsjö

Hällristning (53)

Ursprungligt läge för sten med älvkvarnar (Brännkyrka 134:1). Stenen med älvkvarnar flyttades härifrån år 1966 till ett läge ca 1630 […]

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande lämning (58)

Beskriven 1951 som: ”Högliknande lämning, ca 4 m diam och 0,4 m h.Övertorvad. Möjligen fornlämning. Troligen kvickrotshög”. 1981:AGA har asfalterat […]

Geocultural data Älvsjö

Hög (46)

1 hög 11 m diam och 1,1 m h. Enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m st.Beväxt m 2 ekar. 1 […]

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande lämning (57)

Stensättningsliknande lämning, rund, ca 7 m diam, fylld, ca 0,3 mh. Övertorvad med i ytan synliga stenar 0,2-0,3 m st. […]

Geocultural data Älvsjö

Fornlämningsliknande bildning (25)

Stensättningsliknande bildning, rund, 2,5 m diam och 0,1 m h.Övertorvad. Block i mitten, 0,7 m h, 1,3 m br och […]