Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Gränsmärke (15)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Gränsmärke, 2,5 m diam och 0,4 m h, utgörs av postament, närmast runt, bestående av 0,6-0,8 m st, delvis huggna stenar. Visarsten i mitten av postamentet, 1,3 m h med spetsig topp och närmast kvadratisk bas med 0,4 m sida. Påträffades vid särskild utredning 2010. (RAÄ dnr 321-851-2012 & 3.4.2-1191-2011)

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Österhamnen

Arholma, båthus och bodar södra Österhamnen. Stockholms läns museum

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (26)

Norrtälje kyrka längst till höger i bild, från öster. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Norrtälje

Kasern (7)

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar