Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Fornlämningsliknande lämning (11)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Högliknande lämning, 8 m diam och 1,2 m h. I N något skadad ikanten av trädgårdsstig. På högens krön är en stor ekstubbe -anlagd vid parkens anläggning. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Raä, inventering Kalmar stad nr 18. November 1941. 6,5 m Ö 10cg S om NÖ hörnet av herrgård och 11 m ÖNÖ om SÖ hörnetav herrgård. Svagt SÖ-sluttnade moränmark. Tomtområde. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jockeo
Scout (33)
11
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Wallenberg, Berit (5)

Domarring

Geocultural data Kalmar

Minnesmärke (14)

1) Minnessten i form av ett ånglokshjul, 1,5 m diam (NÖ-SV) och0,15-0,7 m tj, vilande på ett stycke järnvägsräls, 0,5 […]

Geocultural data Kalmar

Minnesmärke (11)

1) Monument, bestående av en hög, 25 m diam och 2,1 m h. På högenhar placerats ett närmast runt granitblock, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar