Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Fartygs-/båtlämning (40)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Status: Vraket är mycket välbevarad. På babords sida ligger en presenning, och under denna är relingen trasig. I lastutrymmet finns köksutrustning, spis, kylskåp och en diskbänk. De flesta glasrutorna till styrhytten finns kvar. Alla instrument i styrhytten är bortplockade. Från en lucka i framkanten av styrhytten kan man kika ned i motorrummet. Där är tomt så när som på lite kabel. Propellern är borta. Ca 20 m lång (enligt andra uppgifter 13 m lång) och 6 m bred. Rester finns av turkos färg, men hon är övermålad med vit färg. (status 2004) Övrigt: Enligt andra uppgifter ska Tore ha sjunkit 1991. Dykbeskrivning. Detta är ett intakt vrak som både är lättillgängligt och lättdykt. Detta gör det till ett dyk som kanske i första hand passar nybörjaren. Även den mer erfarne dykaren kan finna det givande med allt som finns att titta på, på och runt vraket. Ställer man sig i hörnan på kajkanten och tittar rakt söder ut mot brobygget ser man en vit dunk ca 60 m ut. Denna är markering för vraket. Staketet är bra att fästa dykflaggan i och bänkarna under balkongen är utmärkta för ombyte. Igång sker lämligast med ett "giant stride" från träbryggan vid kajkantens kortända. När ni skall tillbaka till bänkarna, gå runt huset - EJ genom buskaget! Vid Tranebergsstrand befinner man sig precis utanför Stockholms hamn och därmed behöver man inte söka tillstånd från hamnkapten. Ur säkerhetssynpunkt är det dock bäst att anmäla dykning då det är mindre än 50 m till hamngränsen. Telefon, livboj och toaletter är obefintliga på platsen. Sommartid kan båttrafiken till och från bryggorna vara kanska livlig i området, så var mycket försiktiga om ni går upp till ytan alldeles invid kajkanten. Vraket. Båten är en gammal fiskebåt av trä som blivit ombyggd för privat bruk. Då hon hon har varit turkos kan man kanske gissa att hon har sitt ursprung i Danmark. Dyket. Ytsimma till bojen. Ta där kompasskurs hem. Nedstigning längs linan till hyttaket, ca 5m djupt. Bottenförhållandena kring vraket är grus och sand men in mot land är det dyigt. På botten vid akterns barbordsida ligger det en gammal cykel. Ta en tur runt vraket men akta er för utstickande lister och andra vassa förmål. Titta in i styrhytten och ner i lastluckornba. Glöm inte att hälsa på jätteaborren Börje som bor just akter om styrhytten. Att simma ner i den stora lastluckan kan verka inbjudande men vi avråder därifrån om ni inte har rätt utbildning och utrustning. Historik: Ett riktigt Kalle Anka-vrak i småformat. ca 20 m lång. Händelseförlopp: Troligen sjönk 1991.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Affär och butik (148)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Tvättstuga / bykstuga (2)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Källare (2)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar