Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Flerbostadshus (45)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnaden uppfördes i två faser, fas I 1932-1933 och fas II år 1935. För fas I var Waldemar Conradsson ansvarig arkitekt och J. A Sabel byggmästare. För fas II hade var Sven Wallander arkitekt och Fackföreningarnas Byggnadsproduktion fören. u p Fackföreningarnas Byggnadsproduktion fören. u p a byggmästare. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället. I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM ÖRNAR 3 - husnr 1, (motsvarar hus nr I på inventeringsblankett, se under Dokument)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kellarn
Scout (3)
2
Nuvarande väktare
Kellarn
Scout (3)
1
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (49)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (105)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Fartygs-/båtlämning (40)

Status: Vraket är mycket välbevarad. På babords sida ligger en presenning, och under denna är relingen trasig. I lastutrymmet finns […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar