Geocultural data Merlänna Strängnäs kommun

Färdväg (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Vägbank, ca 85 m l VNV-ÖSÖ), 4 m br och intill 0,5 m h.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Merlänna

Boplatslämning övrig (2)

Boplatslämning övrig. Vid särskild utredning 2013 påträffades i sökschakt 2 stolphål, 0,2-0,3 m st. Ett var stenskott med 4 skarpkantade […]

Geocultural data Merlänna

Bytomt/gårdstomt (70)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Merlänna

Boplats (82)

Boplats, osäker utbredning, 80×25 m (N-S). Inom området framkom vid en särskild utredning 2013 i sökschakt 4 anläggningar, 1 stolphål, […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar