Geocultural data Merlänna

Stensättning (84)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Merlänna

Stensättning (83)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Merlänna

Bytomt/gårdstomt (70)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Merlänna

Färdväg (12)

Vägbank, ca 85 m l VNV-ÖSÖ), 4 m br och intill 0,5 m h.

Geocultural data Merlänna

Lägenhetsbebyggelse (43)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Merlänna

Boplatslämning övrig (2)

Boplatslämning övrig. Vid särskild utredning 2013 påträffades i sökschakt 2 stolphål, 0,2-0,3 m st. Ett var stenskott med 4 skarpkantade […]

Geocultural data Merlänna

Boplats (82)

Boplats, osäker utbredning, 80×25 m (N-S). Inom området framkom vid en särskild utredning 2013 i sökschakt 4 anläggningar, 1 stolphål, […]

Geocultural data Merlänna

Stensättning (82)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.