Geocultural data Merlänna Strängnäs kommun

Boplatslämning övrig (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplatslämning övrig. Vid särskild utredning 2013 påträffades i sökschakt 2 stolphål, 0,2-0,3 m st. Ett var stenskott med 4 skarpkantade stenar. Den andra hade en sten. Sot- och kolbemängd fyllning. (RAÄ dnr 3.4.2-688-2013).

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Merlänna

Lägenhetsbebyggelse (43)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Merlänna

Boplats (82)

Boplats, osäker utbredning, 80×25 m (N-S). Inom området framkom vid en särskild utredning 2013 i sökschakt 4 anläggningar, 1 stolphål, […]

Geocultural data Merlänna

Bytomt/gårdstomt (70)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar