Geocultural data Örebro Örebro kommun

Boplatslämning övrig (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats övrig 45x10-15 m inom undersökningsområdet. innehöll 11 stolphål, varav 9 i en ugnskonstruktion, som också innehöll två härdar, en grop och en luftkanal/ränna. En skärvstensfylld grop i västra delen (som påträffades vid utredning 2018), grävdes ut i sin helhet.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Niklas
Scout (0)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

Våghustorget

Våghustorget är ett torg i södra delen av Örebros centrum. Torget kallades tidigare Pumpkälltorget. Före stadsbranden 1854 kallades det Yxhammarstorget, […]

Geocultural data Örebro

Dvergen vid Yxhult

Vid Yxhult i Kumla, hvarest nu är ett s…

Geocultural data Örebro

Dymling av trä (2)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar