Beskrivning

Baderska Norrtälje

Heritage Hunter

Första upptäckare
Inte upptäckt ännu
Scout (0)
0
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (5)

Korsarm, Kor – Polygonalt Mansardtak, Mansardtak Kyrkorummet är ljust och öppet med vitkalkade väggar. Samtidigt som restaureringen innebar en återgång […]

Geocultural data Norrtälje

Fornborg

Fornborg, ca 140×80 m (ÖNÖ-VSV) (= borgbergets utsträckning, se skiss i inskannat bokuppslag under Referenser). Begränsad av högt stup i […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (25)

Norrtälje kyrka till vänster nertill i bild, från norr. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar