478 besök Hemsida

Vi har fått kommunens och näringslivets förtroende att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro.

Veckans podavsnitt från Örebrokompaniet

GeoStory - Örebrokompaniet - Köpmannen Erik Söderlindh

Grosshandlare Eric Söderlindh var en av den tidens mäktigaste män i Örebro. Han föddes år 1800 i Kumla och flyttade efter avslutad skolgång in till Örebro. Där inledde han sin köpmannakarriär med anställning som springpojke och senare som bodbetjänt hos handlaren Kihlstedt.

Lyssna här!

Berättelser

Geostory Örebro

Arbetshuset

Livet är hårt för barnen med utfattiga, sjuka eller döda föräldrar. De hamnar på Arbetshus [...]

Geostory Örebro

Arkitekten Johan Fridolf Wijnbladh

Johan Fridolf Wijnbladh, arkitekten som formade en ny stad Efter stadsbranden 1854 tillsattes en stadsarkitekt vid namn Johan Fridolf Wijnbladh. Branden [...]

Geostory Örebro

Borgen (Örebro)

Tornväktarens vrål, eldens raseri och kyrkklockans klämtande får hela staden att panikslaget rusa ut på gatorna. [...]

Geostory Örebro

Elgérigården

Vinden sprider branden vidare i kvarteren. Snart står även mamsellerna Anna Lovisa och Kristina Haaks, stadskirurg Robert Vilhelm Berndtsons, [...]

Geostory Örebro

Färgerifabrikör Lars Albrecht Landby

Färgerifabrikör Lars Albrecht Landby var inte från Örebro. Han föddes utanför Stockholm. Året var 1819. Till Ö[...]

Geostory Örebro

Färgerimästaren Daniel Julius Elgérus

Det var år 1848 som färgerimästaren Daniel Julius Elgérus övertog och bosatte sig på Elgérigården. Han [...]

Geostory Örebro

Fenixhuset

Efter den stora branden 1854 förändrades Örebro från grunden. Askan hade knappt svalnat innan de – åtta dagar efter [...]

Geostory Örebro

Karolinska Gymnasiet

I gymnasiet studerar bara unga pojkar. De som läser vid Karolinska läroverket i Örebro, Schola Karolina, är sö[...]

Geostory Örebro

Köpmannen Erik Söderlindh

Grosshandlare Eric Söderlindh var en av den tidens mäktigaste män i Örebro. Han föddes år 1800 i [...]

Geostory Örebro

Landbys färgeri

I staden finns magasin med säd och varor. Vedhögar är en lika vanlig syn som kor och hä[...]

Geostory Örebro

Rådhuset (Örebro)

1850-talets rådhus låg på samma plats som dagens rådhus, vid Stortorget. Stadsvapnet i sten från det [...]

Geostory Örebro

S:t Nicolai kyrka

Kyrkans klockor har många funktioner. De ska inte bara meddela om gudstjänst, bröllop och död utan [...]

Geostory Örebro

Stallbacken

Som en följd av såväl brandfaran som sparsamheten gällde regeln på Johans och Lottens tid att [...]

Geostory Örebro

Yxhammartorget

Där Våghustorget ligger idag, hette på Johan och Lottens tid Yxhammartorget. Det nya namnet på torget kom till [...]