Geocultural data Uppsala

Vaksala runsten RÄ 118 3

Runstenen U 963 (Vaksala 118:3). Wikimedia Commons Community

Geocultural data Uppsala

Stensättning (108)

Stensättning, undersökt och borttagen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (13)

Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna (RAÄnr Uppsala 123:1) från norr Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (91)

Fyndplats för silverfynd bestående av ett krucifix, kedjor samt5 skålar från 1000-talets slut. Fyndet gjordes år 1891. Fyndplatsen är ungefärligt […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (12)

RAÄ-nr: Uppsala 123:1 och Uppsala 263:1. Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna. I förgrunden de s.k. kungsgårdsterrasserna. Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (21)

Boplats, ca 585×20-270 m (Ö-V) st, oregelbundet, delundersökt. Inför nedläggandet av telekabel påträffades en ca 450 m l sträcka boplatslämningar […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (11)

Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna (RAÄnr Uppsala 123:1) från norr Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (20)

Boplats, 105×30-70 m st (NNÖ-SSV), delundersökt. Inom området är 3 husgrundsterrasser varav en med oklar utsträckning, samt boplatslämningar bestående av […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (10)

Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna (RAÄnr Uppsala 123:1) från norr Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala kyrka (4)

Kyrkan från nordöst. Blyertsteckning av Jakob Åberg från 1870. Riksantikvarieämbetet