Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (200)

Uppgift om hög, nu bortschaktad. De sista resterna sannolikt bortschaktade under 1600-talet. Har varit belägen inom kvarteret Sandbacken, på Bayerska […]

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (32)

Boplatsområde, kvarliggande del är 90×20-30 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 stolphål och fynd av skärvsten. Inom området iakttogs skärvsten i […]

Bangårdsgatan.png')"> Bangårdsgatan.png" style="display: none;">
Geocultural data Uppsala

Bangårdsgatan

Bangårdsgatan i Uppsala utgår från Östra Ågatan vid Fyrisån och sträcker sig till centralstationen. Innan Uppsala hade fått järnväg hette […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (60)

1) Runstensfragment, 0,7 m h 0,9 m br inmurat i väggen. Inristatdel av en korsram. Av gråsten, (ristningen mot V). […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (59)

1) Runstensfragment, 0,7 m h 0,9 m br inmurat i väggen. Inristatdel av en korsram. Av gråsten, (ristningen mot V). […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (58)

1) Runstensfragment, 0,7 m h 0,9 m br inmurat i väggen. Inristatdel av en korsram. Av gråsten, (ristningen mot V). […]

Geocultural data Uppsala

Hällristning (100)

Hällristning i block, 0,6×0,6×0,1 m, bestående av 8 skålgropar 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på litet […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (315)

Stensättningar och skålgropsförekomster undersökta och borttagna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande bildning (43)

Myrstack 2 m diam, 0,4 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även […]

Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrka (7)

Vaksala kyrka är uppförd med murar av gråsten och tegel. Den har ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning och korsarmar […]

Geocultural data Uppsala

VÄSTRA FLYGELN (2)

Västra flygeln var troligen gårdens ursprungliga huvudbyggnad och kan vara från 1600-talet. Troligen var det denna byggnad som familjen Linné […]

Geocultural data Uppsala

Slott/herresäte (3)

Storgårdstomt, 75×80 m (Ö-V), bebyggd. Hammarby ombildades på 1600-talet till gods och sätesgård. Inköpt 1758 av Carl von Linné. Inköpt […]

Geocultural data Uppsala

Vägmärke (127)

Milstolpe, gjutjärn, 0,88 m h, 0,44 m br vid basen (NNV-SSÖ) och 0,04 m tj. På sidan åt VSV är […]

Geocultural data Uppsala

IFU Arena

IFU Arena är en friidrotts- och innebandyarena i Uppsala. Den invigdes 18 augusti 2016. A-hallen har en publikkapacitet på 2 […]

Geocultural data Uppsala

NORRA TINGSHUSET

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Tingshuset har röda tegelfasader och sockelvåningen i tingssalsdelen är klädd med släta naturstensplattor. […]