Geocultural data Uppsala

DEKANHUSET (GAMLA SEMINARIEBYGGNADEN/ODEN)

Byggnaden uppfördes 1741-46 som bostadshus av dåvarande akademiräntmästaren, sedermera hovintendenten Peter Julin (Skiöld). Till byggnaden hörde ursprungligen en kringbyggd gård […]

Geocultural data Uppsala

VICE PASTORSHUSET

Huset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och […]

Geocultural data Uppsala

Universitetsinstitution

Den tre våningar höga putsade stenbyggnaden härstammar i sina äldsta delar från 1300- eller 1400-talet och är därmed en av […]

Geocultural data Uppsala

VICE PASTORHUSET

Huset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och […]

Geocultural data Uppsala

Administrationsbyggnad (12)

Byggnaden uppfördes 1749-57 efter Carl Hårlemans ritningar. Under husets sydvästra del finns rester av en medeltida byggnad. Under 1800-talet byggdes […]

Geocultural data Uppsala

GAMLA DOMKAPITELHUSET, ECCLESIASTICUM

Huset uppfördes under senare delen av 1600-talet. Portiken, som ritades av Olof Rudbeck d.ä. 1681, finns kvar i sin ursprungliga […]

Geocultural data Uppsala

Uppsala domkyrka

Domkyrkans historia präglas av återkommande bränder som medfört genomgripande restaurerings- och återuppbyggnadsarbeten. Den värsta skadan inträffade vid 1702 års stadsbrand […]

Geocultural data Uppsala

UPPSALA RÅDHUS

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Rådhuset är uppfört i tre våningar med vitputsade fasader och valmat plåtklätt sadeltak. […]

Geocultural data Uppsala

Telegrafstation och televerk (2)

Televerkets hus ligger i hörnet av Bangårdsgatan och Kungsängsgatan i centrala Uppsala. Det uppfördes åren 1916-17 i fyra våningar, efter […]