Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

VICE PASTORHUSET

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Huset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och under 1600-talet som klockarehus. Huset var då försett med trappgavlar. På 1730-talet breddades huset mot S:t Eriks torg och fick sitt nuvarande utseende efter ritningar av Carl Hårleman. Vid undersökningar omkring 1940 fann man vad som kan ha varit den s.k. Pilgrimsporten i det medeltida murverket. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-XHuset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och under 1600-talet som klockarehus. Huset var då försett med trappgavlar. På 1730-talet breddades huset mot S:t Eriks torg och fick sitt nuvarande utseende efter ritningar av Carl Hårleman. Vid undersökningar omkring 1940 fann man vad som kan ha varit den s.k. Pilgrimsporten i det medeltida murverket. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-XHuset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och under 1600-talet som klockarehus. Huset var då försett med trappgavlar. På 1730-talet breddades huset mot S:t Eriks torg och fick sitt nuvarande utseende efter ritningar av Carl Hårleman. Vid undersökningar omkring 1940 fann man vad som kan ha varit den s.k. Pilgrimsporten i det medeltida murverket. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-XHuset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och under 1600-talet som klockarehus. Huset var då försett med trappgavlar. På 1730-talet breddades huset mot S:t Eriks torg och fick sitt nuvarande utseende efter ritningar av Carl Hårleman. Vid undersökningar omkring 1940 fann man vad som kan ha varit den s.k. Pilgrimsporten i det medeltida murverket. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-XHuset är ett av de tre medeltida ringmurshus som bevarats till våra dagar. Under medeltiden användes det som kanikhus och under 1600-talet som klockarehus. Huset var då försett med trappgavlar. På 1730-talet breddades huset mot S:t Eriks torg och fick sitt nuvarande utseende efter ritningar av Carl Hårleman. Vid undersökningar omkring 1940 fann man vad som kan ha varit den s.k. Pilgrimsporten i det medeltida murverket. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16751769
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16601817
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16601816
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16601818

Heritage Hunter

Första upptäckare
Pitepalten
Scout (63)
21
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (204)

6 SV om nr 371:5 är: 6) Skärvstensförekomst med skörbränd sten 0,05 m st, i SV kanten av ett gammalt […]

Geocultural data Uppsala

Telegrafstation och televerk (2)

Televerkets hus ligger i hörnet av Bangårdsgatan och Kungsängsgatan i centrala Uppsala. Det uppfördes åren 1916-17 i fyra våningar, efter […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (7)

1) Skärvstenshög? avplanad yta, 7 m diam och 0,5 m h. I S kantenen 1,6×0,9 m st och 0,5 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar