Geocultural data Norrtälje

Hot bulb engine, exhaust pipe (2)

Work with sounds were lucky enough to record this beautiful, Swedish made, hot bulb engine on its one hundredth birthday! […]

Geocultural data Norrtälje

Hot bulb engine (2)

Work with sounds were lucky enough to record this beautiful, Swedish made, hot bulb engine on its one hundredth birthday! […]

Geocultural data Norrtälje

Fartygs-/båtlämning (24)

Lämningen påträffades vid sonarkartering. Vid dykbesiktning kunde konstateras att lämningen var en mindre båt byggd i glasfiber. Den var cirka […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje samrealskola och kommunala gymnasium

Norrtälje samrealskola och kommunala gymnasium var ett läroverk i Norrtälje verksamt från 1859 till 1968.

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (4)

Norrtälje kyrka är en kyrkobyggnad i Norrtälje. Kyrkan ligger centralt i Norrtälje och är församlingskyrka för Norrtälje-Malsta församling i Uppsala […]

Geocultural data Norrtälje

Flygfältet, Norrtälje

Flygfältet är ett bostadsområde i Norrtälje, söder om Norrtälje sportcentrums fotbollsplaner. Det var en gång i tiden ett flygfält, men […]

Geocultural data Norrtälje

Avrättningsplats (2)

1) Avrättningsplats enligt karta, nämnd under nr 25. Den bör havarit belägen på ryggen SÖ om gamla vägen, dock ej […]

Geocultural data Norrtälje

Hög (36)

1) Hög, 9 m diam och 0,9 m h. I ytan i regel enstaka stenar0,2-0,4 m st. I mitten grop, […]

Geocultural data Norrtälje

Fornborg

Fornborg, ca 140×80 m (ÖNÖ-VSV) (= borgbergets utsträckning, se skiss i inskannat bokuppslag under Referenser). Begränsad av högt stup i […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (26)

Gravfält 130×30-50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av c:a 20 fornlämningar.Dessa utgöres av 13 högar och c:a 7 runda stensättningar varav 2osäkra. […]

Geostory Norrtälje

Norrtälje Station

1884 byggdes järnvägssträckan från Uppsala via Länna vidare till Norrtälje. De styrande var inte så pigga på järnvägen då de […]

Geostory Norrtälje

Test Kåktorget/Skvallertorget

Detta torg har två namn, Kåktorget och Skvallertorget. Kåken var en skampåle, som man fick stå vid som straff för mindre brott […]

Geocultural data Norrtälje

Vägmärke (28)

Milstolpe, gråsten 1,55 m h (ursprungligen ca 1,1 m synlig h),0,25-0,5 m br och 0,15-0,2 m tj med profilerad bas […]

Geostory Norrtälje

Vigelsjö gård

Vigelsjö Gård ligger vid sjön Lommaren 2km från Norrtälje Stad. Gården skapades 1923 av familjen Toll

Geostory Norrtälje

Rådaren

Rådaren var en skeppstomte som gav varsel och som varnade sin skeppare för storm. Varningen skedde antingen genom att Rådaren […]

Geocultural data Norrtälje

Hög (16)

1) Hög, 9 m diam och 0,9 m h. I ytan i regel enstaka stenar0,2-0,4 m st. I mitten grop, […]